Konkurs wiedzy „Jeden z dziewięciu”

Konkurs wiedzy „Jeden z dziewi?ciu” TERMIN: 17 maja (niedziela), godz. 19:03 MIEJSCE: Klub „Plus”, ul. Podkarpacka 1, Miasteczko Akademickie PRz   Komitet Organizacyjny Tygodnia Sportowa Dogrywka zaprasza wszystkich do wzi?cia udzia?u w pierwszym Konkursie wiedzy „Jeden z dziewi?ciu”. W konkursie wzi?? udzia? mog? studenci oraz pracownicy wszystkich rzeszowskich uczelni. Uczestnicy mog? zg?asza? si? do konkursu za po?rednictwem…

11164052_1087416367950930_3785166320817607312_n

Nadchodzi czas na Sportową Dogrywkę!

Nadchodzi czas na Sportow? Dogrywk?! Jutro rozpoczynamy kolejny cykl atrakcji – ?cianka wspinaczkowa, turniej strzelecki, maraton zumby, turniej siatkówki pla?owej, turniej squasha i wiele innych, sprawd?cie sami: http://www.juwenaliarzeszow.pl/sportowa-dogrywka/ ZAPRASZAMY!

cover

Barwny Korowód

Samorz?dy Studenckie Wy?szej Szko?y Prawa i Administracji, Wy?szej Szko?y Informatyki i Zarz?dzania, Wy?szej Szko?y In?ynieryjno – Ekonomicznej oraz Politechniki Rzeszowskiej zapraszaj? na najbarwniejszy korowód w Polsce! Pocz?tek 7 maja od godz. 15:00 na rzeszowskim rynku! A tam: przekazanie kluczy przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Studencki zespó? pie?ni i ta?ca “Po?oniny” Chór akademicki WSIiZ Wyst?py muzyczne Nast?pnie…

Strefa dla niepełnosprawnych

Po raz pierwszy na Rzeszowskich Juwenaliach stworzyli?my specjaln? wygrodzon? stref? dla osób niepe?nosprawnych. Ka?da osoba niepe?nosprawna po wcze?niejszym wype?nieniu formularza oraz weryfikacji b?dzie wraz z opiekunem uprawniona do wst?pu na stref? wyznaczon? przez Organizatorów w czasie trwania koncertów podczas tegorocznego Wielkiego Koncertowego Fina?u Rzeszowskich Juwenaliów. Ze wzgl?du na ograniczone miejsce liczba osób przebywaj?cych w specjalnie…

Skoki na bungee!

Podobnie jak w latach ubieg?ych, organizatorzy XXII Rzeszowskich Juwenaliów ?ci?gn?li na miasteczko juwenaliowe Bungee. Uczestnicy imprezy przez dwa dni 8-9 maja mog? prze?ama? swój l?k wysoko?ci i rzuci? si? na linie w przepa??. Cena biletu: 60PLN Wysoko?? skoku: oko?o 60m (w zale?no?ci od warunków pogodowych) Je?eli chcecie omin?? kolejki do skoku podczas Juwenaliów, mo?ecie zakupi?…

Nowe zespoły na XXII Rzeszowskich Juwenaliach?!

Organizatorzy nie pozwolili zamkn?? line-up”u Rzeszowskich Juwenaliów. Na g?ównej scenie pojawi? si? dwa nowe zespo?y. RAS LUTA & KUBA 1200, którzy zagraj? w pi?tkowy wieczór oraz TALLIB & SZTOSS, którzy zaprezentuj? si? w sobot?. Czy s? tu fani tej muzyki? ????????? ?????? ?? ????????? ??????? ???????? ?????

Olimpiwiada – zdobądź 10 szczytów Lecha!

Jesteś miłośnikiem piwa? Lubisz dobrą zabawę? Jeżeli tak, to podejmij wyzwanie i weź udział w Olimpiwiadzie! Jedynym piwnym wyścigu w Polsce! Stwórz dwuosobową drużynę i zdobądź 10 szczytów Lecha! Uczestnikom gwarantujemy niezapomnianą zabawę a zwycięskiej drużynie beczkę piwa do wykorzystania podczas najlepszych w Polsce Rzeszowskich Juwenaliów. Kto może wziąć udział w Olimpiwiadzie? Studenci oraz pracownicy…